(PDF) سیمای شکسته پدر سالار Free Download

Book Name سیمای شکسته پدر سالار
Pages 367
Genre
Size 49MB
Author سید مرتضی مصطفوی

Download سیمای شکسته پدر سالار PDF written by سید مرتضی مصطفوی. This book spans 367 pages and is 1.2MB in size. Dive into its enriching content today!

About سیمای شکسته پدر سالار

رمان بلند “سیمای شکسته پدر سالار” که از  تعلیق و کشش بالایی بر خوردار است خانواده ای را به تصویر می کشد که پدر خانواده بسیار مرد کاریزماتیک و خودرای است و فرزندان او که به بن بست اقتصادی رسیده اند برای رسیدن به اموال پدر تلاش های زیادی  می کنند اما با شکست مواجه می شوند  تا اینکه  یکی از پسران مجبور می شود بوسیله  رازی که سالهاست از پدر می داند او را تهدید کند

Download سیمای شکسته پدر سالار PDF

Recommended for You

Comments